Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά

Αν θέλετε ένα πλήρες αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα  Αγγλικά, τότε κατεβάστε αυτό το πρότυπο – υπόδειγμα, κάντε αποθήκευση ως και προσαρμόστε το στα μέτρα σας. Το βιογραφικό σημείωμα είναι σε μορφή doc. Σας προτείνουμε, αφού το τροποποιήσετε, να το μετατρέψετε σε pdf (δείχνει πιο επαγγελματικό και δεν μπορεί να παραποιηθεί, οδηγίες στο www.pdf.gr). Εκτπυπωση του βιογραφικού σε μέγεθος A4.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ