Βασικές οδηγίες σύνταξης βιογραφικού

 

Ένα βιογραφικό κυρίως χρησιμοποιείται σε:

α) αναζήτηση εργασίας

β) αναζήτηση σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο)

  1. Και στις δύο περιπτώσεις αποφεύγουμε τη χρήση ρημάτων και προτιμούμε ονοματικά σύνολα/ουσιαστικά. Π.χ Αντί να πούμε: Δούλεψα σε καφετέρια θα πούμε: Εργασία σε καφετέρια. Το ίδιο ισχύει στην απαρίθμηση κάποιων καθηκόντων που είχαμε. Π.χ. Αντί να πούμε: Ήμουν υπεύθυνος διευθέτησης εξωτερικών υποθέσεων θα πούμε: Υπεύθυνος διευθέτησης εξωτερικών υποθέσεων.

  1. Βιογραφικό για αναζήτηση εργασίας:
    α)
    στην ενότητα που αφορά τη μέχρι τώρα επαγγελματική μας δραστηριότητα τονίζουμε τα πιο δυνατά μας σημεία και γράφουμε περισσότερα για καθήκοντα που είχαμε στις προηγούμενες δουλειές μας σχετικά με την επιδιωκόμενη εργασία, ενώ αναφέρουμε απλά αυτά που δεν έχουν σχέση. Όμως, τα γράφω όλα για να δείξω ότι είμαι εργατικός και ευέλικτος.

β) Στην ενότητα εκπαίδευση ανάλογα με το τι επαγγελματική εμπειρία έχω ή πόσα χρόνια δουλεύω ή αν έχω φτάσει σε ανώτερο επίπεδο σπουδών (π.χ. διδακτορικό), ξεκινάω:
i. με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αν έχω μικρή πείρα) ή
ii. με το βασικό πτυχίο χωρίς να γράψω για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αν η πείρα μου είναι μεγάλη).
Βαθμούς γράφω σε περίπτωση που είναι πολύ καλοί, αλλιώς τους αποσιωπώ.

  1. Bιογραφικό για αναζήτηση σπουδών:
    Στην ενότητα εκπαίδευση γράφουμε

α) για τη δευτεροβάθμια, όταν αναζητούμε προπτυχιακές σπουδές (το βαθμό του απολυτηρίου, αν είναι καλός και κάποια σχετικά με το αντικείμενο σπουδών μαθήματα σχολείου με το βαθμό τους) και

β) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για το βασικό πτυχίο, όταν αναζητούμε μεταπτυχιακές σπουδές (το βαθμό του απολυτηρίου, αν είναι καλός και κάποια μαθήματα σχολείου και το βαθμό τους τα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών, καθώς και το βαθμό του πτυχίου, αν είναι καλός και κάποια μαθήματα και το βαθμό τους).

Καλό είναι να τονίσουμε και όποια εθελοντική εργασία είχαμε αναλάβει στα πλαίσια του σχολείου. Αν είναι εργασίες σε μαθήματα,θα μπει στην ενότητα εκπαίδευση, αν πρόκειται για συμμετοχή σε συλλόγους το απόγευμα (π.χ. σύλλογος εθελοντών για την καθαριότητα των ακτών) στην ενότητα: κοινωνικές / καλλιτεχνικές δεξιότητες ή επιπρόσθετες δραστηριότητες.