Ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα – Europass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα κοινό ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα, για να παρουσιάσετε τα προσόντα σας με έναν τυποποιημένο τρόπο. Αν λοιπόν σας ζητηθεί ευρωπαϊκό βιογραφικό (πχ αν θέλετε να λάβετε μέρος σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα), τότε κατεβάστε αυτό το έγγραφο, κάντε αποθήκευση ως και προσαρμόστε το στα μέτρα σας. Όποιες ενότητες δεν σας ταιριάζουν (πχ Κοινωνικές δεξιότητες) μπορείτε να τις διαγράψετε. Σας προτείνουμε, αφού το τροποποιήσετε, να το μετατρέψετε σε pdf (δείχνει πιο επαγγελματικό και δεν μπορεί να παραποιηθεί, οδηγίες στο www.pdf.gr ).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASS