Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά

Αν θέλετε ένα πλήρες αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά, τότε κατεβάστε αυτό το πρότυπο – υπόδειγμα, κάντε αποθήκευση ως και προσαρμόστε το στα μέτρα σας. Το βιογραφικό σημείωμα είναι σε μορφή doc. Σας προτείνουμε, αφού το τροποποιήσετε, να το μετατρέψετε σε pdf (δείχνει πιο επαγγελματικό και δεν μπορεί να παραποιηθεί, οδηγίες στο www.pdf.gr).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ